Skolens værdier er:

Dialog

Vi tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og i en dialog med eleven med fokus på repertoire og faglig udvikling.

Skolen vil stå for mangfoldighed og synergi i skolens virksomhed i form af dialog og samarbejde mellem forskellige fag og mellem skolens fagligheder.

Videndeling i faggrupper og i det samlede lærerkollegie samt i samarbejde med andre faglige miljøer kommunalt, regionalt og nationalt er en vigtig del af skolens dagligdag.

 

Dynamik

Vi vil stå for en dynamisk undervisning med vægt på både personlig fordybelse og et samspil med andre i fællesfag og i forskellige fagligheder.

Skolens virke er både centralt på Bindslevs Plads og decentralt i samarbejde med folkeskoler og medborgerhuse.

Skolen tilbyder undervisning i mangeartede genrer og i forskellige sammenhænge med udgangspunkt i kunstarternes forskellige fagligheder.

Skolen har som mål at udvikle undervisning for vore elever både med hensyn til bredde og i forhold til talentfulde elever.

 

Kvalitet

Fagligt kompetente og engagerede lærere med en høj grad af faglighed medvirker til den enkelte elevs udvikling.

Skolen står for et lærerigt og stimulerende undervisningsmiljø, der udvikler eleven såvel individuelt som socialt og giver glæde ved kunstnerisk udfoldelse som musik, dans, billedkunst, drama og forfatterspor.

Vi vil i vores virke både i den daglige undervisning og vore forskellige projekter stå for en høj grad af faglighed, som kommer til udtryk i vore koncerter, forestillinger og andre arrangementer

Skolen står for en bred palet af fag og fagligheder til glæde for elever og forældre og samtidig som et kompetencecenter for kommunen som helhed.

 

Sammenhæng

Vi vil skabe et fællesskab for børn og unge og ældre indenfor musik og kulturfag.

Lykkes vor undervisning vil eleven have en oplevelse af at være en del af en større sammenhæng, hvor samarbejde og nye venskaber kan opstå.

Skolens lærere og ledelse indgår i et levende samarbejde med andre kulturinstitutioner kommunalt og regionalt samt i Campus Bindslevs Plads i spændingsfeltet mellem læring, kreativitet og kultur.

Det er et mål for skolen at deltage i netværk om blandt andet talentudvikling, stævner og faglig udvikling regionalt og nationalt samt internationalt med andre musik- og kulturskoler.