Vi passer godt på dine persondata

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet i Den Kreative Skoles administration i forbindelse med tilmelding/gentilmelding til undervisning og andre arrangementer.

Vi behandler dine personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området. Vores lovhjemmel er artikel 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen.

Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnumre, fødselsdato og mailadresser samt CPR-numre til brug for fremsendelse af opkrævninger m.m. via e-Boks.

Vi anvender kun de oplysninger, du selv har angivet via dine egne tilmeldinger.

Dine oplysninger vil blive behandlet i vores:

  • administrationssystem SpeedAdmin, leveret af og hosted hos SpeedWare Aps. vel at mærke kun hvis du er registreret som nuværende/tidligere elev eller værge for en sådan elev.
  • hjemmeside system leveret af og hosted hos DynamicWeb, dog kun hvis du har tilmeldt dig til enkeltstående arrangementer ved hjælp af hjemmesidens online tilmeldingsformularer.

Du kan på hjemmesiden databeskyttelse.silkeborg.dk finde de nævnte systemer. Heraf vil samtlige systemmodtagere af dine oplysninger fremgå.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger hos Den Kreative Skole:

Vi sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har vi ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Er du betalende elev eller værge behandles dine oplysninger i Silkeborg Kommune, der sørger for at udsende opkrævninger til elever og værger via e-Boks.

Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den afdeling eller stab, der behandler dine oplysninger (angivet i øverste afsnit).

Dine rettigheder er:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse) og/eller sletning (særlige tilfælde)
  • Ret til begrænsning af behandlingen og indsigelse

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på Kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Mette Mejlsted Lundsgaard, (DPO), Jurist
Mobil: 25 47 55 48
E-mail: dpo@silkeborg.dk

Klagemuligheder

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Silkeborg Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Vi anvender Cookies

Hvad er cookies?

En cookie er et stykke kode (en datafil), som andre hjemmesider sender til din browser og gemmer som en tekstfil på din computer. Hermed kan de genkende din computer næste gang, den besøger samme hjemmeside.

Oftest anvendes cookies til at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for derved at forbedre brugeroplevelsen. I andre tilfælde anvendes cookies til at levere en service eller et login.

Session-cookies slettes, når du lukker din browser. Persistent cookies indstilles derimod med et udløbstidspunkt. Man skelner også mellem førsteparts- og tredjeparts-cookies, hvor førsteparts-cookies afsættes af den side, du besøger og tredjeparts-cookies afsættes af en tredjepart, som har elementer på den side, du besøger.

Cookies på vores hjemmeside

Vi anvender cookies til at indsamle brugerstatistik, som kan hjælpe os med at forbedre brugeroplevelsen og give en bedre hjemmeside. Vi sætter cookies, der viser, hvor mange der besøger de enkelte dele af hjemmesiden, og vi sætter cookies, som afslører uhensigtsmæssigheder, f.eks. døde links og tilgængelighedsfejl.

De oplysninger vi henter er anonyme og bliver ikke koblet til dig som bruger.

Første gang du besøger siden, ser du et banner nederst på siden med information om at vi anvender cookies.

  • Accepter Alle betyder det at der sættes der cookies til at indsamle statistik og banneret forsvinder.
  • Accepter MIDLERTIDIG betyder at du kan acceptere midlertidig opsamling af funktionelle cookies.
  • Accepter IKKE betyder at du slet ikke ønsker at der sættes nogen cookies. 

Du har mulighed for at slå alle (eller bestemte) cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår en eller flere cookies fra, kan der være enkelte funktioner, der ikke vil fungere hensigtsmæssigt. Vi håber, at du vil tillade de cookies, vi sætter, da de hjælper os med at forbedre hjemmesiden.

Næste gang, du besøger vores hjemmeside, huskes dit tidligere valg.