Den Kreative Skole i Silkeborg er...

Den Kreative Skole er en kommunal kulturskole med mange forgreninger rundt om i Silkeborg kommune. Skolen tilbyder undervisning i musik, dans, drama, billedkunst og forfatterspor til alle borgere i Silkeborg kommune uanset alder.

Den Kreative Skole driver undervisning lokalt på 16 skoler rundt om i kommunen og i egne bygninger på Bindslevs Plads i Silkeborg by. Skolen har som sin kerneopgave at tilbyde undervisning til børn, unge og ældre i hele Silkeborg kommune, og at skabe muligheder for at etablere større fællesskaber og samspil mellem fag samt undervisning af talentfulde elever på tværs i kommunen. På Bindslevs Plads organiseres skolens virke og her tilbydes aktiviteter, der ikke kan realiseres i andre lokale miljøer. Skolens ledelse og bestyrelse er opmærksomme på den lokale forankring, og har fokus på styrkelse af det lokale miljø.

For Den Kreative Skole er den daglige undervisning, som dygtige lærere og elever sammen tilrettelægger og gennemfører, den centrale opgave. Her i mødet mellem lærer og elev skabes rammer for elevens kreative udtryk, indlevelse og forståelse og for opnåelse af kompetencer indenfor faget. Den Kreative Skole har mange talentfulde elever, og skolen tilbyder undervisning til elever, der i kraft af talent og motivation har mulighed for at udvikle sine kompetencer til et højt niveau. Der er på skolen tilbud om talentundervisning på musik-, billedkunst- og danselinjen, hvor elever ved en målrettet indsats kan dygtiggøre sig gennem mere undervisning på mindre hold.