Krea klubbens bestyrelse

KREA Klubbens bestyrelse består af forældre og medarbejdere fra skolen, samt repræsentanter fra skolens bestyrelse. Alle forældre eller elever over 18 år kan stille op til KREA Klubbens bestyrelse.

Læs mere om Krea Klubben her.

Generelle henvendelser vedr. Krea klubben foretages til kontoret.

Formand

Tina Svaneborg
86 84 48 24  /  21 75 92 94
tina.anders.ks@gmail.com 

Næstformand

Knud Mortensen 
89 70 53 01
knud.mortensen@silkeborg.dk

Kasserer

Vivi Melgaard Vendebæk
89 70 53 05
vmv@silkeborg.dk 

Suppleant

Morten Svenningsen
61 60 92 27
mortensvenningsens@gmail.com

Udpeget af Den Kreative Skoles bestyrelse

Morten Harde Clausen
38 10 40 84
29 89 40 84 arb.
clausen@fibermail.dk 

Revisorer

Søren Kristian Frydenlund-Vad
89 70 53 04
Sorenkristian.frydenlund-vad@silkeborg.dk

Annette Zacho Poulsen
89 70 53 02
annette.zacho@silkeborg.dk

Lærerrepræsentant

Hanne Højgaard Hede
20 90 46 44
hannehhede@hotmail.com 

Forældrerepræsentant

Morten Harde Clausen
38 10 40 84 / 29 89 40 84 
clausen@fibermail.dk