Spil Dansk Dag og Kulturskoleråd Årsmøde

30-10-2019 kl. 19:00 - 21:00
-

Onsdag den 30. Oktober kl. 19 - ca. kl. 21 afholder Den Kreative Skole det årlige rådsmøde. 
Mødet bliver i år afholdt i lokalerne på Gjern Skole, Søndergade 17, 8883 Gjern

På begge sider af selve mødet vil der være spændende musikalske indslag af vores dygtige elever. Som deltagere på mødet inviteres elever på 18+ år, forældre og værger, samt skolens lærere. Som forældre/værge har du muligheden for at få indflydelse på skolens virke ved at blive valgt ind i kulturskolerådet. 

Dagsorden:
1 Velkomst v. kulturskoleleder Knud Mortensen
2 Årsberetning og et kig fremad
3 Orientering om det nye kulturskoleråd, sammensætning og arbejdsopgaver
4 Valg af 3 forældrerepræsentanter
5 Valg af 2 forældresuppleanter
6 Evt.

Det endelige program for aftenen vil blive offentliggjort snarest.


Tilbage